Сервиз

Уважаеми партньори,

„Хели България” АД удължава стандартната гаранция на новопроизведен мотокар HELI FORKLIFT TRUCKS от 3 години или 3500 моточаса с 2 допълнителни години или 1500 допълнителни моточаса (което настъпи първо). Удължената гаранция покрива единствено частите/компонентите на оборудването, включени в описа на настоящия сертификат. По отношение на частите/компонентите на оборудването, включени в обхвата на настоящата удължена гаранция, са валидни всички Гаранционни условия, описани в Гаранционната карта на оборудването.
Изпълнението на удължената гаранция се извършва само в оторизираните сервизи на
„Хели България” АД.

"Хели България" АД предлага на своите клиенти:

- Удължена гаранция на оборудването до 60 месеца или 5000 моточаса. Вижте повече в прикачения файл: Сертификат за 5 години удължена гаранция

- Гаранционно и извънгаранционно обслужване с осигуряване на 24 часов мобилен сервиз;

- До 96% наличност на необходимите резервни части и консумативи.

- 11 броя сервизни бази на територията на цялата страна.

Освен с доставката на подемно-транспортна техника, ние разбираме колко съществена е ролята на техническата поддръжка и сервизната дейност. Затова нашите сервизни специалисти са подбрани според техните технически познания и практически опит. В редовните курсове на обучение ние потвърждаваме и задълбочаваме техните познания. След всеки преминат курс на обучение се издава международно признат сертификат. По този начин ние сме сигурни, че нашият сервиз отговаря на най-високите международни стандарти и Вие получавате висококачествено сервизно обслужване, с което редуцирате до минимум разходите и принудителния престой за ремонт.

 

 

 

 


 

Разположение на сервизните бази в България: